CAT ร่วมกับ PAKGON จัดบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา

นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของโครงการ รวมถึงการทำ Workshop การวางแผนการตลาด การขาย และการติดตั้งวงจรในแต่ละเขตพื้นที่ของ CAT ณ ศูนย์บริการลูกค้า CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารเพิ่มเติม