อุตสาหกรรมที่รองรับ

ความเชี่ยวชาญของเรา

เรามีความเชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ
คุณสามารถสำรวจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

ยานยนต์

เราช่วยผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจที่ก้าวล้ำซึ่งสร้างการเติบโตอย่างมีกำไรผ่านตำแหน่งต้นทุนที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในด้านยานยนต์รวมถึงอุตสาหกรรม EV

การเกษตร

เราพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ภาวะโลกรวน

เรามีกระบวนการจัดการและลดปัญหาพลาสติก โดยมีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมคอยแนะนำบริษัทของคุณ

สินค้าอุปโภคบริโภค

เรามีทีมงานในอุตสาหกรรมการเงิน และธนาคารในประเทศไทยที่พร้อมให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงนวัตกรรมแห่งอนาคตเข้ากับธุรกิจของคุณ

การแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลเชิงลึกจากหลากหลายสาขาวิชาของเราสามารถช่วยคุณขับเคลื่อนนวัตกรรม ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล และบรรลุคุณค่าสูงสุดที่ยั่งยืน เราดำเนินการเป็นหนึ่งเดียวด้วยความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เราแตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาทั่วไป เพราะเราเต็มไปด้วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักพัฒนา เราจึงมอบสิ่งที่ดีที่สุดและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

ภาครัฐและภาคสังคม

เรามุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริการทางเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ

การป้องกันและความปลอดภัย

นวัตกรรมของเราเข้ามาช่วยในการจัดการ ความปลอดภัยในการตรวจสอบประวัติอาชญากรและการตั้งจุดตรวจของตำรวจด้านดิจิทัลระดับประเทศ

อสังหาริมทรัพย์

เพื่อช่วยในการจัดการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างไร

ค้าปลีกและค้าส่ง

เข้ามาช่วยในการค้าปลีก - ค้าส่ง เปิดช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคขายสินค้าโดยตรงผ่านระบบ Connect นวัตกรรมใหม่ของเรา

เซมิคอนดักเตอร์

เรามีความเชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ คุณสามารถสำรวจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

เทคโนโลยี

ในฐานะผู้บริหารในแวดวงเทคโนโลยีทราบดี การดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการด้านเทคโนโลยีนำเสนอความท้าทายด้านการจัดการที่ไม่เหมือนใคร

ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน

ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเราในด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณดูแลผู้คน

สาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน

สาธารณูปโภคในรูปแบบเกตเวย์ตัดเงินจากระบบ Connect ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงง่าย

พร้อมปรึกษากับทีมเราหรือยัง?

เราทำงานร่วมกับผู้นำที่มีความทะเยอทะยานที่ต้องการกำหนดอนาคต ไม่ใช่ซ่อนจากอนาคต เราบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาร่วมกัน
ฉันต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของคุณใน: