การเกษตร 4.0 – อนาคตของเทคโนโลยีการเกษตร

กระแสโลกหลายประการมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอาหาร ความยากจน และความยั่งยืนโดยรวมของระบบอาหารและการเกษตร

กระแสโลกหลายประการมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอาหาร ความยากจน และความยั่งยืนโดยรวมของระบบอาหารและการเกษตร

การประชุมสุดยอดของรัฐบาลโลกเปิดตัวรายงานชื่อ Agriculture 4.0 – The Future Of Farming Technology โดยร่วมมือกับ Oliver Wyman สำหรับงานระดับนานาชาติฉบับปี 2018 รายงานกล่าวถึงการพัฒนาหลักสี่ประการที่สร้างแรงกดดันต่อการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต: ประชากรศาสตร์ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขยะอาหาร

รายงานระบุว่า แม้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ภายในปี 2593 เราจะต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งการเกษตรของ GDP โลกลดลงเหลือเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสัดส่วนดังกล่าวเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ผู้คนราว 800 ล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากความอดอยาก และภายใต้สถานการณ์ธุรกิจตามปกติ 8 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก (หรือ 650 ล้านคน) จะยังขาดสารอาหารภายในปี 2573 ความจริงก็คือมีนวัตกรรมเกิดขึ้นน้อยมากในอุตสาหกรรมในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรต้อง บ่งชี้ว่าการขาดแคลนอาหารและความหิวโหยจะไม่เป็นปัญหาในทศวรรษหน้า

เพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของรัฐบาล นักลงทุน และเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การเกษตร 4.0 จะไม่พึ่งพาการใช้น้ำ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงแบบเดียวกันทั่วทั้งทุ่งอีกต่อไป เกษตรกรจะใช้ปริมาณขั้นต่ำที่จำเป็นและกำหนดเป้าหมายเฉพาะพื้นที่ รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ฟาร์มและการดำเนินงานด้านการเกษตรจะต้องดำเนินการแตกต่างกันมาก เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น เซนเซอร์ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก การเกษตรในอนาคตจะใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน เช่น หุ่นยนต์ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น ภาพถ่ายทางอากาศ และเทคโนโลยี GPS อุปกรณ์ขั้นสูงและการเกษตรที่แม่นยำและระบบหุ่นยนต์จะช่วยให้ฟาร์มมีผลกำไรมากขึ้น มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลสามารถมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร พวกเขาจำเป็นต้องรับบทบาทที่กว้างขึ้นและโดดเด่นกว่าหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแบบดั้งเดิม

ด้วยการท้าทายรูปแบบเดิมแบบดั้งเดิมและดำเนินโครงการดังกล่าว รัฐบาลสามารถ:

  • สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดการพึ่งพาการนำเข้า
  • เป็นผู้ส่งออกสุทธิไม่เพียง แต่ผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึง IP และโซลูชันใหม่ ๆ
  • เพิ่มผลผลิตและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

เราทำงานร่วมกับทีมผู้นำที่มีความทะเยอทะยานที่ต้องการกำหนดอนาคต ไม่ใช่ซ่อนตัวจากอนาคต เราบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาร่วมกัน