การเกษตร

ข้อมูลเชิงลึกของเรา

กระแสโลกหลายประการมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอาหาร ความยากจน และความยั่งยืนโดยรวมของระบบอาหารและการเกษตร ซึ่งเราได้พัฒนาและปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกษตรกรและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดำรงอยู่ต่อไปและเท่าทันโลก

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมอื่นๆ

ให้เราช่วยคุณเรื่องใด?

เราทำงานร่วมกับผู้นำที่มีความทะเยอทะยานที่ต้องการกำหนดอนาคต ไม่ซ่อนจากมัน เราบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาร่วมกัน
ฉันต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของคุณใน: